Dzieci

Informacja o zapisie do Żłobka Gminnego w Mrowli na rok 2023/2024 

W związku z rozpoczynająca się rekrutacją do Żłobka Gminnego w Mrowli informujemy, że w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. będą trwały zapisy dzieci do grupy żłobkowej. Informuję również, że z przyczyn proceduralnych nie będą brane pod uwagę wnioski składane przed datą 1 kwietnia 2023 r. Złożone wnioski (tzw. stare) mogły być rozpatrywane jako lista rezerwowa na rok 2022/2023.

Wnioski o przyjęcie do żłobka wraz z wymaganymi załącznikami można składać od 1 kwietnia 2023 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli w godzinach 7.00 – 14.00, wniosek oraz regulamin wraz z harmonogramem rekrutacji, będą udostępnione w siedzibie żłobka oraz na stronie żłobka: www.zlobek-mrowla.pl od 20 marca 2023 roku.

Informacje dotyczące zapisu dzieci do Żłobka Gminnego w Mrowli można uzyskać pod numerem telefonu: 17 85 53 581 lub 503 407 723

Janusz Ostrowski
Dyrektor Żłobka Gminnego w Mrowli


Nabór do Żłobka Gminnego w Mrowli na rok szkolny 2023/2024 odbywa się zgodnie z :

  1. Uchwała Nr XXXI/254/2020 Rady gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Mrowli
  2. Zarządzenie Nr 1.2023 z dnia 20 marca 2023 roku Dyrektora Żłobka Gminnego w Mrowli w sprawie ogłoszenia regulaminu oraz harmonogramu rekrutacji do Żłobka Gminnego w Mrowli
  3. Deklaracja kontynuacji korzystania z usług Żłobka Gminnego w Mrowli w roku szkolnym 2023/2024 od 1 września 2023 r.
  4. Regulamin rekrutacji do Żłobka Gminnego w Mrowli
  5. Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Mrowli od 1 września 2023
  6. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Żłobka Gminnego w Mrowli w roku szkolnym 2023/2024