Dzieci w żłobku

Lista dzieci przyjętych od maja 2021 r. do Żłobka Gminnego w Mrowli

 1. Babicz Jakub,
 2. Bednarz Jakub,
 3. Bielski Michał,
 4. Bodzoń Mikołaj,
 5. Chmaj Maksymilian,
 6. Chmiel Oliwia,
 7. Cichoń Wiktoria,
 8. Cisło Zuzanna,
 9. Dec Klara,
 10. Dworak Leon,
 11. Gaździk Tymoteusz,
 12. Gniewek Antoni,
 13. Hul Julita,
 14. Hul Nataniel,
 15. Jarosz Karol,
 16. Kmiotek Anna,
 17. Kotyla Antonina,
 18. Kozyra Jan,
 19. Kula Jeremi,
 20. Kwoka Antoni,
 21. Poręba Nikola,
 22. Rydel Leon,
 23. Siwa Agata,
 24. Sobolak Blanka,
 25. Stręk Julia,
 26. Sztorc Oliwier,
 27. Tylutki Judyta,
 28. Wilga Piotr,
 29. Wołowiec Julia,
 30. ZąbczykAdam,
 31. Ząbczyk Nina.

W terminie od 19 lipca do 6 sierpnia 2021 r., zostanie przeprowadzona powtórna weryfikacja wszystkich zakwalifikowanych wniosków, m.in. na podstawie aktualnych zaświadczeń o zatrudnieniu.

Wynika to z faktu, że od maja br. zostały również przyjęte dzieci, których tylko jedno z rodziców pozostaje w stosunku pracy itp. W sytuacji dostarczenia w wymaganym terminie zaświadczeń o zatrudnieniu itp., dzieci te zostaną automatycznie przyjęte na rok szkolny 2021/22. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów, dzieci te zostaną automatycznie skreślone z listy dzieci uczęszczających do żłobka, ponieważ od września 2021 chęć uczęszczania do Żłobka Gminnego w Mrowli zgłosiło wielu rodziców pracujących (obydwoje rodzice pracujący oraz z rodzin wielodzietnych).

Wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych w wymaganym terminie złożyli potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do żłobka.


Lista dzieci, które nie zostały przyjęte od maja 2021 r. do Żłobka Gminnego w Mrowli 

 1. Bajek Lilia,
 2. Binduga Tymon,
 3. Drąg Igor,
 4. Gnasiuk Bartosz,
 5. Grędysa Lena,
 6. Hejnig Leon,
 7. Hul Natan,
 8. Jakson Kacper,
 9. Jopek Iga,
 10. Kawa Rita,
 11. Kłusek Maja,
 12. Krupa Kacper,
 13. Kubas Adrianna,
 14. Lipka Tymon,
 15. Micał Wioletta,
 16. Pietrasiewicz Liliana,
 17. Pluta Jan,
 18. Rulewski Jakub,
 19. Rusnarczyk Filip,
 20. Sieradzka Zofia,
 21. Sieradzka Zuzanna,
 22. Wojnar Hubert,
 23. Wołowiec Oskar,
 24. Żmuda Michał.

W terminie od 19 lipca do 6 sierpnia 2021 r., zostanie przeprowadzona powtórna weryfikacja wszystkich zakwalifikowanych wniosków- m.in. na podstawie aktualnych zaświadczeń o zatrudnieniu.

Wynika to z faktu, że od maja br. zostały również przyjęte dzieci, których tylko jedno z rodziców pozostaje w stosunku pracy itp. W sytuacji dostarczenia w wymaganym terminie zaświadczeń o zatrudnieniu itp., dzieci te zostaną automatycznie przyjęte na rok szkolny 2021/22.

W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów, dzieci te zostaną automatycznie skreślone z listy dzieci uczęszczających do żłobka, ponieważ od września 2021 chęć uczęszczania do Żłobka Gminnego w Mrowli zgłosiło wielu rodziców pracujących (obydwoje rodzice pracujący oraz z rodzin wielodzietnych).

Wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych w wymaganym terminie złożyli potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do żłobka.


Do pobrania: